MOJE MLEKO


 

Opracowanie i przygotowanie do druku opakowania pod nowy produkt firmy JOGO.