BLUEBERRY GYPSY HORSES


 

Projekt logotypu dla nowopowstałej hodowli koni.